2 February 2018

Plantagen väljer NTG

Plantagen Logistik AB och NTG Domestics AB har i Q4 2017 ingått avtal. Avtalet omfattar samtliga leveranser från Plantagens Distribution Center (DC) i Trollhättan till bolagets 47 butiker i Sverige.
”Denna affär går helt i linje med NTGs strategi om fortsatt tillväxt på inrikesmarknaden i Sverige. Plantagen är en väldigt intressant partner utifrån flera olika aspekter. Därtill tenderar vi att gilla varandra också”, säger Jimmie Berglund, Key Account Manager på NTG.
”NTG har sedan i juli 2017 haft ansvaret för distributionen till alla våra butiker i Skåne-regionen och här visat stor framgång. Med hänsyn tagen till både leveransprecision och kvalitén på våra transporter bekräftas det att Plantagen har gjort ett riktigt val”, säger Ole Bakurowitz, Transport Manager Plantagen Group.

”Plantagen er inne i en stor förändringsprocess och är av den anledningen i behov av en partner som både agerar och löser nya utmaningar snabbt”.

Avtalet trädde ikraft 2018-01-02.

NTG Domestics AB ingår i logistikkoncernen Nordic Transport Group A/S (NTG). Koncernen har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och förväntas 2018 att omsätta 6,6 miljarder SEK.