Miljö

Mindre koldioxidutsläpp, mer arbetsglädje. Vår målsättning för arbetsmiljön är att skapa en säker, sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda.

På så sätt ökar vi motivationen, kompetensen, flexibiliteten, kvalitetsmedvetenheten och ansvarstänkandet. Det förbättrar vår konkurrenskraft – men framför allt ger det glada och nöjda medarbetare.

Vi arbetar aktivt för att minska mängden koldioxidutsläpp genom täta sammarbeten med våra kunder. Vi erbjuder även utsläppsrapporter av CO2e (WTW) på sändningsnivå.

NTG Domestics har precis stärkt företagets miljöprofil genom att välja el från vattenkraft. På så sätt bidrar NTG till att sänka utsläppen av koldioxid samt till en långsiktig omställning mot ett mer hållbart energisystem.