Jobb

Vi ser våra medarbetare som vår mest värdefulla resurs.

Kompetenta människor är mycket viktigare för vår verksamhet än vår flotta av lastbilar, flygplan  och fartyg som vi använder för att transportera våra kunders gods. Som anställd är du vårt guld. Det är din expertis och ditt engagemang som är hörnstenen vår framgång bygger på. Om du tror att vi är en bra matchning för dig är du välkommen att skicka in din ansökan och ditt CV till pgu@ntgdomestics.se