Vägtransporter

Vision
NTG Domestics ska vara:

  • Kunders förstaval som inrikestransportör baserat på hög servicegrad och enkla kommunikationsvägar
  • Kunders förstaval som inrikestransportör baserat på kompetens och kvalitet
  • Kunders förstaval som inrikestransportör baserat på konkurrenskraftighet
  • Trafikkontor I Jönköping
  • Tillgång till NTG’s 500 trailers/dag I Sverige, merparten gps-utrustade
  • Nätverk om 100 lokala aktörer specialiserade på mindre geografiska områden I Sverige
  • Omlastningsnätverk för butiksdistribution
  • Styckegods- och delpartipartnerskap med rikstäckande aktör
  • Komplett inrikestransportör