Transportordlista

Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla de facktermer som används i transportindustrin . Därför har vi sammanställt en lista över de vanligaste:

FTL Full Truck Load (full lastbil)
LTL Less Truck Load
TEU Enheten för containers – som används för avräkning; 1 TEU = 20 fot
BAF Oljetillägg som täcker stigande bränslepriser. De bestäms av rederierna en gång i månaden baserat på oljepriserna.
CAF Valutatillägg som täcker devalvering av valutan som huvudlasten avräknas i. Tillägget bestäms av rederierna och debiteras som en procentandel av huvudlasten.
PSS Tillägg som avräknas per container under högsäsong (aug-nov) för containrar från Asien till Europa.
Heavy Surcharge Tillägg som införs för särskilt tunga 20′-containrar från Fjärran Östern. Tillägget beror på vilket rederi som används och varierar från hamn till hamn.
Low Sulphur Surcharge Svaveltillägg som införs på fartyg i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen.
ISPS Säkring av fartyg och hamnanläggningar är ett tillägg som har kommit som en följd av skärpta krav på transportörer och hamnsäkerheten. Tillägget räknas vanligtvis av per frakttillfälle.
Demurrage Förseningsavgift. Från det att en container rapporteras klar för leverans har du tre dagar på dig att hämta upp den.
Tullkontroll Avgift i samband med speditörens och rederiets kontroll av tullhandlingar.
Handelsskatt En skatt som betalas till hamnen för hantering av containern. Avgiften kan variera från hamn till hamn.
EXW (Ex Works) AB-fabrik (se detaljerad förklaring under Incoterms)
FCA (Free Carrier) Fritt på fraktmedlet (se detaljerad förklaring under Incoterms)
FAS (Free Alongside Ship) Fritt vid skeppets sida (se detaljerad förklaring nedan
FOB (Free On Board) Fritt ombord (se detaljerad förklaring under Incoterms)
CFR (Cost and Freight) Kostnad och frakt (se detaljerad förklaring under Incoterms)
CIF (Cost, Insurance and Freight) Kostnad, försäkring och frakt (se detaljerad förklaring under Incoterms)
CPT (Carraige Paid To) Frakt betalas till (se detaljerad förklaring under Incoterms)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Frakt och försäkring betalas till (se detaljerad förklaring under Incoterms)
DAT (Delivered At Terminal) Leverererat i terminalen (se detaljerad förklaring under Incoterms)
DAP (Delivered At Place) Levererat på plats (se detaljerad förklaring under Incoterms)
DDP (Delivered Duty Paid) Levererat förtullat (se detaljerad förklaring under Incoterms)